ASA

Afghanistan Student Association

Knowledge is power

 

Afghanistan Students' Association is a non government, non political, non for profit organization authorized to legally operate under the registeration from Ministry of Justice.

تعداد از محصلان مورد تقدير قرار گرفتند.

اطلاعیه                                                                                                                                                                              به تاريخ: 12 جوزا 1392

وزير تحصيلات عالي تعدادي از محصلاني را که در مسابقه مقاله نويسي زير عنوان )چگونه مي توان راه حل بهتر اقتصاد افغانستان را دريافت( حايز مقام هاي برتر شناخته شده بودند تقدير کرد.

محفلي که به همين مناسبت از سوي انجمن محصلان افغانستان در تالار وزارت تحصيلات عالي برگزار شد وزير تحصيلات عالي اين اقدام را ترويج يک فرهنگ نيک و پسنديده در روند علمي سازي پوهنتون هاي کشور دانسته گفت: ابتکار شما باعث تحول اقتصادي در کشور مي شود اين فعاليت ها بايد در رشته هاي گوناگون علمي توسعه يابد.

قابل ذکراست که برنامه مقاله نويسي که از طرف انجمن محصلان افغانستان راه انداخته شده بود به تعداد 465 تن شرکت کرده بودند که از جمله سه تن آنان حايز مقام هاي اول، دوم و سوم و ده تن ديگر حايز مقام هاي برتر شناخته شدند.    http://www.mohe.gov.af/?p=news&nid=1778

 

 

تقدیرنامه

انجمن محصلین افغانستان از کارکرد موفقانه جناب "پوهاند داکترعبیدالله عبید"

منحیث بهترین وزیرتحصلات عالی کشور تقدیر به عمل میآورد.

موفقیت های بیشتر جناب شما را آرزو دارد و با اهدای این تقدیر نامه رسماً

از " پوهاند داکتر عبیدلله عبید " قدردانی می نمایم.

باحترام

رئیس انجمن محصلین افغانستان

محمد ظاهر فیضی